Åbo 1917

Ett liv kring 1900

1900-talets början var i Finland en händelserik tid som präglades av industrialiseringen, förryskningen, Finlands självständighetsförklaring och det därpå följande inbördeskriget. När Rysslands kontroll över Finland minskade kom motsättningarna inom det nya landet allt tydligare fram. Klyftorna mellan fattiga och rika var stora och i synnerhet bland de fattiga i arbetarklassen spreds idén om en arbetarrevolution. De starka politiska motsättningarna inom landet gav upphov till det förödande inbördeskriget 1917–18.

"14.oktober 1917
Strejk- allmän utbröt kl.9 på morgonen.
Regn hela dagen."

Ovanstående citat är hämtat ur Alfreds Jacobssons dagboksanteckningar. Alfred Jacobsson (1841-1931) var en förmögen affärsman i Åbo och han är en typisk representativ för sin samhällsklass. Hans framgångar baserade sig delvis på ingifte och arv, men även eget hårt arbete. Alfred gifte sig med Hélène Kumlin och blev genom henne delaktig i societeten och affärslivet i Åbo. I familjens bekantskapskrets ingick många kända affärsmän, professorer, konstnärer och industriledare ur samhällets övre skikt. Alfred Jacobsson var själv engagerad och ledde ett flertal företag, banker och fabriker i Åbo. Han var även Sveriges vicekonsul under åren 1890-1918. Välgörenhet och samhälleligt engagemang ansågs viktigt för paret och många av deras gelikar i Åbo under början av 1900-talet.

Nätutställningen Ett liv kring 1900, vid museet Ett Hem, fokuserar på livet i ett borgarhem vid tiden 1917-18, sett ur Alfred Jacobssons och hans familjs perspektiv. Utställningens primära källor, dagboksanteckningar, familjens hushållsbok och brevväxlingar belyser hur Alfred och hans familj levde och upplevde åren med förändringarna. Alfreds dagboksanteckningar är ofta kortfattade. Han har antecknat resor, besök, visiter, möten, familjegöromål och viktiga händelser. Anteckningar om det politiska läget och samhället i övrigt är knapphändiga. Han umgicks och mötte ändå personer med politiska kopplingar och sådana som tillfångatogs och utsattes för krigets realiteter.

Centralt i utställningen är livet i staden, den vardag som Alfred och hans familj lever under denna tid. Upplevelserna och händelserna som sker i samhället syns i arkivmaterialet och ger en inblick i borgerskapets realiteter. Man gjorde teaterbesök och gick på supéer, man deltog i föreningsaktiviteter och tog pianolektioner trots det oroliga läget. Familjebanden upprätthölls genom upprepade middags- och kaffebjudningar .Till synes levde man ett relativt tryggt och oförändrat liv. Oron och ängslan för nära och kära finns ändå under ytan. I Hélènes brevväxling med Karin Ruth, som var familjens långvariga trotjänare, nämns våldet och plundringarna.

"18.12.1917 Kära Karin,
Jag tillskref dig ett bref, men då har råder post strejk så har du väl ej fått det. Tack för den intressanta grädden och för smöret... Här råder ett oerhört våld. Allt plundras och förstörs snart blir det väl hus och hem som de angripa ju nog här förfärligt svårt. Nu kan jag ej ens råda dig att komma och utsätta dig för dessa faror...”

”..tack ware Helene:s småbruk ha wi godt om mjölk, grönsaker , kycklingar och gäss. Mitt winlager räcker ännu minst 3 år äfven om mna gör af med 2 flaskor i medeltal om dagen”.

Museum

Museet ”Ett hem”

Konsul Alfred Jacobsson (1841-1931) var en betydande affärsman under sekelskiftet 1800-1900 I Åbo. Hans hustru Helene Jacobsson f. Kumlin (1854-1931) bestämde i slutet av 1800-talet att hemmet skulle bevaras som ett museum. Med tanke på detta började hon målmedvetet samla på konst och antikviteter. Makarna Jacobsson testamenterade sitt hem till Åbo Akademi , för att det i orört skick skulle ”vittna om livet i en högreståndsmiljö vid sekelskiftet” och museet ”Ett hem” öppnade den 29 maj 1932 i den ursprungliga byggnaden på Tavastgatan 30. Sedan 1965 har museet fungerat iden nuvarande byggnaden på Biskopsgatan 14.

I museet finns samlingar av konst, föremål och möbler. Museets stora konstsamling är mångsidig och merparten av konstnärerna är inhemska sekelskifteskonstnärer. Museets samlingar omfattar verk av bl.a. Albert Edelfelt, Helene Schjerfbeck, Victor Westerholm, Gunnar Berndtson, Hjalmar Munsterhjelm och Akseli Gallen-Kallela. Museet erbjuder guidade turer under öppethållning och under övriga tider enligt önskemål. Museet har specialiserat sig på dramatiserade, interaktiva, guidningar med varierande teman. Sommartid utökas museets utbud med en verandautställning.

Museet ”Ett hem” är öppet på sommaren 2.5–30.9.2017 och under jultiden 25.11.2017-7.1.2018 ti–sön.

Biskopsgatan 14 20500 Åbo
www.etthem.fi
etthem(a)abo.fi
Tel.358 (0)20 786 1470
facebook.com/etthemabo
instagram.com/etthemabo