Koskis 1917

Yrjö Liipola

En porträttskulptör långt hemifrån

Professor Yrjö Liipola (1881–1971), född i Koskis, var en skulptör vars produktion bestod av stora, monumentala verk, statyetter och porträttskulpturer. I Yrjö Liipolas Konstmuseum i Koskis finns en basutställning av professorn och skulptören Yrjö Liipolas skulpturer samt skisser och fotografier. Ungefär 200 verk är utställda, varav de tidigaste från 1900-talets början.

Vid 1900-talets början var Yrjö Liipola en orubblig försvarare av Finlands självständighet. Hans agerande som självständighetsivrare irriterade de dåvarande myndigheterna och man ställde ut en arresteringsorder på honom. Han blev tvungen att fly från Finland och hamnade i Ungern, där han slutligen bodde i cirka 30 år. I Ungern försökte den unga konstnären skapa sig en konstnärlig karriär genom att integrera sig i det ungerska konstnärssamfundet.

Vid attentatet i Sarajevo sommaren 1914 tog en ung serb livet av Österrike-Ungerns tronarvinge. Liipola var tillsammans med sin svärfar på en djurutställning då han fick höra om händelserna. Stämningen förändrades snabbt och man ville hämnas på serberna. Liipola var intresserad av att arbeta som krigskorrespondent och fick ett korrespondentintyg från Helsingin Sanomat. Situationen blev dock farlig och han åkte inte till fronten som reporter. Under kriget var det svårt för Liipola att få information om vad som hände i Finland eftersom postgången slutat fungera. Våren 1918 anlände professor Paasonen och senator Samuli Sario till Ungern i ett försök att köpa spannmål för finska statens räkning. Av dem fick Liipola höra nyheterna om Finlands självständighet och jägarrörelsen. År 1919 begav sig Liipola iväg mot Finland, men fick inte sina resedokument i ordning utan blev i Berlin tvungen att återvända till Budapest.

Oaktat kriget fortsatte Liipola vara produktiv. Han hade säkrat sig en plats på det ungerska konstnärsfältet. Han skapade statyetter och porträttskulpturer, och när väl förhållandena lugnat sig fick han stora beställningar från Finland på framför allt hjältestatyer knutna till frihetskriget.

I Liipolas museum finns många skickligt utförda porträttskulpturer, som är en väsentlig del av Liipolas konstnärliga produktion. Liipola avporträtterade allt från presidenter till grannens pojke. Som material för porträttskulpturerna använde han gips, terrakotta, brons eller marmor. Endast en porträttskulptur från år 1917 finns utställd på museet och det är general M. Lipcseyns porträttskulptur i gips.

Text: Minna Ylieskola
Källor: Liipola 1956, Vaellusvuosiltani: Tuomisto 2011, Keihästyttö ja metsänpoika

Museum

Yrjö Liipolas konstmuseum

Yrjö Liipolas konstmuseum i Koskis presenterar i sin grundutställning skulptör, professor Yrjö Liipolas konst, omfattande skulptur, teckningar och fotografier. Ca. 200 verk är utställda, varav de äldsta är från början av 1900- talet. Dessutom finns en interiör och målningar från Liipolas kulturhem. I galleri Y ställs årligen 4-7 temporära utställningar ut.

Professor Yrjö Liipola (1881-1971) var en skulptör hemma från Koskis. Hans produktion omfattar stora monumentalverk, miniatyrstatyer och porträtt. Efter att ha bott i Ungern i nästan 30 år, återvände Liipola till Finland och slutligen tillbaka till Koskis 1934. Till hans mest kända verk i Finland hör Diana- eller Tellervostatyn i Trekantsparken i Helsingfors, Frihetsstatyn i Vasa samt minnesstatyn över Kuru skeppsbrott i Tammerfors.

Kontaktuppgifter:

Yrjö Liipolas konstmuseum
Hämeentie 45, 31500 Koskis
www.koski.fi/taidemuseo
Liipolanmuseo@koski.fi
Tel. 050-5831388