Nystad 1917

Sjöfarare från Nystad

Sjöfartsstaden

Nystad har under hela sin 400-åriga historia varit en sjöfartsstad. Då stadens handelsflotta var som störst år 1875 var den Finlands tredje största efter Brahestads och Viborgs. Denna tid, mer än halvvägs genom 1800-talet, var också den så kallade stora skeppsbyggarepoken då man på området byggde nya skepp vid så många som 25 olika skeppsvarv.

Tack vare att sjöfarten betjänade handeln utvecklades den till Nystads viktigaste näringsgren. Stadens viktigaste exportprodukter var träkärl, bl.a. svepaskar, och övriga trävaror. Den traditionella handelssjöfarten utvecklades vid sekelskiftet 1800–1900 till fraktverksamhet på världshaven. Ett av dessa fraktskepp var stålfregatten Kensington.

Kensington

År 1917 och hela krigstiden var en besvärlig tid för Kensington, liksom för många andra finländska fraktfartyg. Post- och informationsgången mellan kaptenen och rederiet fungerade inte. Fartygen var ofta tvungna att segla på rutter där krigets faror hotade. Krigets följder kulminerade för Kensingtons del då fartyget togs i beslag i Förenta Staterna:

I slutet av oktober 1917 seglade Kensington från Montevideo i Sydamerika till Buenos Aires, varifrån fartyget i november seglade vidare mot Förenta Staterna med en last linfrön. Oktoberrevolutionen i Ryssland och bolsjevikernas maktövertagande samt inbördeskriget som bröt ut i Finland under januari 1918 och det faktum att de styrande i Finland var tyskvänliga ledde till att Kensington våren 1918 togs i beslag i New York som en ”rysk” båt. Fartyget tvingades stanna i Förenta Staterna under några månaders tid.

Henrik Widberg

Befälhavaren på Kensington, sjökapten Henrik Widberg, var sjömansson, precis som så många andra Nystadsbor. Han inledde sin sjöfararbana som 19-åring på fartyget Usko och avlade sjökaptensexamen som 35-åring år 1910. Henrik gifte sig år 1907 med Amanda Juliana (Julia) Lönnroth och ett par år senare fick paret sonen Alpo. Alpo var endast två år då fadern inledde sin sju år långa tjänst på Kensington. Vid ett tillfälle år 1912, i början av Henriks långa åtagande, besökte Julia och Alpo Kensington. Nästa gång familjen samlades var först år 1919.

Fler än 200 brev från brevväxlingen mellan Henrik och Julia under åren 1912–1918 har bevarats. I ett brev beskrivs kaptenens trohet gentemot fartyget: Fartyget behövde repareras och underhållas i Calais i Frankrike, dvs. så nära Östersjön som Widberg under sina sju år långa resa någonsin kom. Skeppsredaren uppmanade kaptenen att träffa sin fru medan han ändå var så här nära Nystad. Men Widberg svarade att ”en kapten lämnar aldrig sitt skepp, låter bara kärleken samlas på hög.”

Museum

Nystads museum

Nystads museum är ett kulturhistoriskt museum som grundades redan 1895. Museisamlingarna berättar on Nystads historia. Idag presenteras samlingarna i fyra olika museer. Wahlbergs hus är öppet året runt. Huset uppfördes för Fredrik Wahlberg, grundare av Nystads tobaksfabrik. Gamla dekorativa kakelugnar, eleganta takmålningar och handmålade tapeter finns bevarade i interiören. På vindsvåningen visas ortens marina historia. Segelsjöfarten har sysselsatt Nystadsborna under århundraden. Två temporära utställningar arrangeras årligen.

Övriga museiobjekt är Lotsmuseet, Sjömanshemmuseet och Kalands hembygdsmuseum. Alla är öppna sommartid. I sjömanshemmet vid Nystads kvarnbacke kan man bekanta sig med en vanlig sjömansfamiljs liv i början av 1900-talet i Nystad. Museibyggnaden från 1700-talet är ett av Nystads äldsta bevarade bostadshus. I Wallbergets sluttning mot hamnen fanns i tiderna Nystads lotsstation. Lotsstugan är uppförd 1957 och inhyser idag Lotsmuseet, som berättar om detta farliga yrke, som ofta gick i släkten. I Kaland, mellan marknadsplatsen Männäis och den urgamla handelsleden Sirppujoki finns Kalands hembygdsmuseum. Museet presenterar områdets agrara kulturarv. Kalands hembygdsmuseum är öppet på beställning.

Öppettider: 

Vintertid ti-fre kl. 12-15 eller enligt överenskommelse för grupper.

Sommartid (12.6–27.8.2017) må-fre kl. 10-17 och lö-sö kl. 12-15.

Förfrågningar till museets kontor, tel. 044 351 5447.
Wahlbergska husets tel. (under öppettidet) tel. 050 420 5248.

Kontaktuppgifter:

Wahlbergska huset
Ylinenkatu 11, 23500 Nystad
www.uudenkaupunginmuseo.fi
museo@uusikaupunki.fi