Skett i Egentliga Finland för 100 år sedan


Egentliga Finland för 100 år sedan

Det självständiga Finland föddes inte ur en enskild händelsekedja, utan byggdes upp av otaliga små händelser, utvecklingar och aktörer på olika håll i landet. Dessa sidor berättar 14 lokala berättelser från Egentliga Finland för 100 år sedan. Berättelser om saker som på såväl små som stora sätt inverkat på vårt lands utveckling. Tillsammans målar dessa lokala berättelser upp en helhetsbild av Egentliga Finland år 1917. Hurudant var det samhälle, som började bygga upp ett självständigt Finland? Vem verkade där?

Historierna har berättats av Egentliga Finlands lokalmuseer. På sommaren 2017 fortsätter berättelserna i själva museerna. Då får man besöka museerna på plats och bekanta sig med autentiska föremål och miljöer från tiden.

"Efter sommaren fortsätter vi med nya korta berättelser på denna sida med start den 28.8. Egentliga Finland för 100 år sedan är en del av programmet för Finlands 100-årsjubileum år 2017.

Innehållet har producerats av: Egentliga Finlands museer rf; Museet Ett Hem, Självständighetens museum, Letala kulturtjänster, Lundo museum, Virmo kulturtjänster, Nådendals museum, Pargas hembygdsmuseum, Rusko-seura, Sagalunds museistiftelse, Salo historiska museum, Finlands scoutmuseum, Nystands museum och Yrjö Liipolas konstmuseum.